Học sinh Sinh viên

Ngày 30-08-2017

Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho sinh viên đại học khóa 40 và cao đẳng sư phạm khóa 7 nhập học theo kết quả học tập và rèn luyện ở Trung học phổ thông đợt 3 năm 2017

Kế hoạch số:1631/KH-ĐHTN ngày 23/8/2017

Các bài liên quan