Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 16-08-2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1650 ngày 14/8/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan