Quyết định và danh sách trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả rèn luyện và học tập ở Trung học phổ thông đợt 2 năm 2017

Quyết định số 1507/QĐ-ĐHTN ngày 31/07/2017

Các bài liên quan