Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-06-2017

Hội nghị Tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp năm 2017 theo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Song ngữ.

Triển khai kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2017 của Đại học Thái Nguyên, ngày 30/05/2017, tại phòng họp Khoa, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp năm 2017 theo chuẩn đầu ra 04 chương trình đào tạo song ngữ”.

      Tham dự Hội nghị có TS. Lê Hồng Thắng – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, TS. Lưu Quang Sáng – Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, TS. Trần Thị Nhi – Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, TS. Phùng Thị Tuyết – Tổ Trưởng Tổ Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (TT-KT&ĐBCLGD), cùng với sự có mặt của các đồng chí tổ trưởng, tổ phó các tổ trợ lý, Trưởng Bộ môn, Phó trưởng Bộ môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Nga, Pháp, Khoa học cơ bản và Bí thư Đoàn Khoa.

TS. Lê Hồng Thắng - Trưởng Khoa Ngoại ngữ phát biểu khai mạc Hội nghị "Tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp năm 2017 theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo song ngữ".

      Mục đích việc đánh giá năng lực chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp là đánh giá tính hiệu quả của chương trình đào tạo, phương thức tổ chức đào tạo thông qua thực trạng năng lực chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Khoa có thêm kênh thông tin quan trọng cho việc điều chỉnh chuẩn đầu ra, điều chỉnh quá trình tổ chức đào tạo, nhằm giúp sinh viên các khóa sau hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng, thái độ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu xã hội.Ngoài ra, thông qua hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp tạo mối liên hệ gắn kết giữa Khoa và nhà tuyển dụng; giữa Khoa và các đơn vị đào tạo ngoại ngữ khác; đồng thời tạo thêm cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

TS. Phùng Thị Tuyết - Tổ Trưởng Tổ TT-KT&ĐBCLGD trình bày báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp năm 2017.

TS. Lưu Quang Sáng - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ nhận xét đánh giá sinh viên tốt nghiệp năm 2017.

TS. Tô Vũ Thành - Tổ Trưởng tổ bộ môn tiếng Trung tham góp ý kiến tại Hội Nghị.

      Tại Hội nghị, TS. Phùng Thị Tuyết – Tổ trưởng Tổ TT-KT&ĐBCLGD trình bày báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp năm 2017 theo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Song ngữ, đối tượng tham gia đánh giá là sinh viên Ngôn ngữ Trung – Anh, Sư phạm song ngữ Trung – Anh, Sư phạm song ngữ Nga – Anh, Ngôn ngữ Pháp – Anh. Nội dung đánh bao gồm: đánh giá kiến thức chuyên ngành, đánh giá ngoại ngữ phụ và đánh giá tin học. Công tác tổ chức đánh giá chuyên ngành cho sinh viên thông qua các chủ đề, hướng dẫn trả lời, thang điểm của Ban chuyên môn được Hội đồng đánh giá thông qua. Hình thức đánh giá: sử dụng phương pháp đánh giá trực tiếp với các hình thức như biên dịch, phương pháp giảng dạy và xử lý tình huống, phỏng vấn. Trong mỗi hội đồng đánh giá chuyên ngành đều có sự tham gia của các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn sâu rộng đến từ các trường THPT và các trường Đại học danh tiếng, bên cạnh đó còn có sự tham gia của các nhà tuyển dụng thuộc các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ảnh - Tin bài: Mai My (TT-TV)

Các bài liên quan