Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng ngắn hạn Hướng dẫn du lịch, khách sạn, Nhà hàng

Ngày 02-06-2017

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng ngắn hạn Hướng dẫn du lịch, khách sạn, Nhà hàng

Hướng dẫn đăng ký khóa học và nội dung các chương trình xem thêm cuối bài. Phiếu đăng ký khóa học chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan