Thông báo tuyển sinh

Ngày 12-04-2017

Hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng theo học bạ Trung học phổ thông năm 2017

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo học bạ Trung học phổ thông, chi tiết xem file đính kèm ngay dưới bài.

Các bài liên quan