Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ năm 2017

Ngày 16-03-2017

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ năm 2017

Thông tin chi tiết xem thêm file đính kèm. Mẫu đăng ký xét tuyển học bạ trung học phổ thông xem file đính kèm.

Các bài liên quan