Thông báo về việc đăng ký tham gia cuộc thi cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2017 của Đại học Thái Nguyên

Mẫu danh mục bài dự thi khởi nghiệp chi tiết xem file đính kèm.

 

     Thực hiện Công văn số 235/ĐHTN-KHCN ngày 20/02/2017 về kế hoạch và thể lệ Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2017 của  Đại học Thái Nguyên. Tổ QLKH&HTQT thông báo tới các Tổ chức năng, các Bộ môn triển khai một số nội dung như sau:
      1. Thông báo, tổ chức xét chọn và đề cử các ý tưởng khởi nghiệp; Lựa chọn và đề xuất ít nhất 1 ý tưởng xuất sắc tham dự và gửi về Tổ QLKH&HTQT để tổng hợp và tổ chức họp xét cấp Khoa. Các ý tưởng từ các Tổ chức năng gửi trực tiếp về Tổ QLKH&HTQT.
      2. Lập danh mục và tập hợp bài dự thi của giảng viên, sinh viên (có mẫu kèm theo) gửi về Tổ QLKH&HTQT,  bản mềm về địa chỉ email: qlkh.qhqt.knn@gmail.com trước ngày 10 tháng 3 năm 2017.
    Kế hoạch, thể lệ thi và hướng dẫn viết dự án được đăng tải trên website của Đại học Thái Nguyên tại địa chỉ: http://www.tnu.edu.vn/Pages/thong-bao-the-le-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-tnund-3052-tnunc-0-tnusite-36~0.html
Xin trân trọng cảm ơn

 

Các bài liên quan