Đào tạo

Ngày 06-12-2016

Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại phòng họp Khoa, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức “Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”. Đây là dịp Khoa Ngoại ngữ đánh giá chất lượng công tác đào tạo trong năm học vừa qua (2015 – 2016), sơ kết rút kinh nghiệm những mặt chưa làm được, đề ra các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

      Tham dự Hội nghị có TS. Lê Hồng Thắng – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, TS. Lưu Quang Sáng, TS. Trần Thị Nhi – Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Ths. Triệu Quang Việt – Tổ Trưởng tổ Đào tạo, cùng với sự có mặt của các đồng chí tổ trưởng, tổ phó các tổ trợ lý, Trưởng Bộ môn, phó trưởng Bộ môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga, bộ môn Khoa học cơ bản và trưởng các nhóm chuyên ngành khác.

TS. Lê Hồng Thắng - Trưởng Khoa Ngoại ngữ phát biểu khai mạc Hội nghị.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Lê Hồng Thắng đã khẳng định tầm quan trọng của chất lượng đào tạo, chỉ ra thực trạng dạy và học các môn học trong nước và trên thế giới, đặc biệt ở Khoa ngoại ngữ - ĐHTN. Tại Hội nghị, đồng chí mong muốn các thành viên tham gia sẽ có những chia sẻ gợi mở về những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo các môn học nói chung và đặc biệt các môn chuyên ngành ngoại ngữ nói riêng như các giải pháp về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá, phương pháp tổ chức quản lý.

Ths. Triệu Quang Việt - Tổ Trưởng tổ đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

      Mở đầu cho các báo cáo tham luận, Đ/c Tạ Thị Thùy Linh –  CV Tổ Đào tạo đã trình bày bản báo cáo kết quả đào tạo của Khoa Ngoại ngữ trong năm học 2015 – 2016 và đề xuất một số giải pháp.  Dựa trên cơ sở kết quả đánh giá, bài báo cáo nêu rõ chất lượng đào tạo có tính chất quyết định đến việc tạo ra thương hiệu của một trường Đại học. Hơn nữa, báo cáo đã tập trung phân tích thực trạng tuyển sinh, làm rõ một số nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến kết quả học tập các môn học chuyên ngành và môn học cơ bản còn thấp và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị như: Đổi mới trong công tác quản lý đào tạo, đánh giá kết quả học tập,... nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực, hữu ích có thể áp dụng vào thực tiễn của Khoa để cải tiến và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nói riêng và sứ mệnh phát triển Khoa nói chung.

Đ/c Tạ Thị Thùy Linh –  CV Tổ Đào tạo đã trình bày bản báo cáo kết quả đào tạo của Khoa Ngoại ngữ trong năm học 2015 – 2016.

      Hội thảo tiếp tục được nghe 06 tham luận của các Giảng viên trong khoa: Tham luận “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá” của TS. Nguyễn Thị Minh Loan – Trưởng BM Tiếng Anh, “Phương pháp dạy và học hiệu quả các môn cơ bản” của Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh – Trưởng BM Khoa học cơ bản, “Đổi mới thiết kế nội dung môn học, đề cương chi tiết, bài giảng” của TS. Mai Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng BM Tiếng Trung Quốc, “Xây dựng ngân hàng đề, các bước coi chấm thi, vào điểm, thông báo điểm, thực hiện giờ giấc, quy chế” của TS. Phùng Thị Tuyết – Tổ Trưởng tổ TT – KT&ĐBCL, “Điều chỉnh, bổ sung giáo trình, tài liệu, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy” của  đại diện Tổ tiếng Nga – Pháp, và cuối cùng là bài tham luận của Đ/c Nguyễn Trọng Du – Tổ phó Tổ Đào tạo  về “Một số giải pháp điều chỉnh CTĐT, tổ chức đào tạo, xây dựng môi trường học tập”. Tất cả các bài tham luận trên đều nêu bật vấn đề để nâng cao chất lượng đào tạo đầu tiên cần chú trọng đến việc xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, khẳng định việc tạo ấn tượng ban đầu cho sinh viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và việc tạo được hứng thú học tập cho sinh viên là một trong những giải pháp có tính chất bền vững để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. 

Đ/c Nguyễn Trọng Du – Tổ phó Tổ Đào tạo trình bày tham luận.

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh – Trưởng BM Khoa học cơ bản trình bày tham luận.

TS. Phùng Thị Tuyết – Tổ Trưởng tổ TT – KT&ĐBCL trình bày tham luận.

      Ngoài các tham luận nêu trên, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí tham dự. Các ý kiến đóng góp đề cập đến nhiều khía cạnh của việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt nhấn mạnh đến kiểm soát chất lượng ở những năm học đầu. Với thực tế điểm đầu vào của sinh viên tương đối thấp so với các trường khác, các ý kiến đều thống nhất rằng phải có phương án kiểm tra đánh giá, phân loại sinh viên ngay ở những học kỳ đầu để có kế hoạch bồi dưỡng thêm kiến thức cho sinh viên.

TS. Lê Hồng Thắng - Trưởng Khoa tổng kết Hội nghị.

      Sau hơn 3 tiếng đồng hồ làm việc tích cực, hội nghị đã đến phần bế mạc. Tổng kết Hội nghị, TS. Lê Hồng Thắng đã khẳng định Hội nghị này thực sự là nơi lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ, các Tổ chức năng, các Tổ chuyên môn, Tổ bộ môn KHCB có những chia sẻ gợi mở, tâm huyết về nguyên nhân, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trưởng Khoa Ngoại ngữ cũng đề nghị Tổ Đào tạo tập hợp các ý kiến phát biểu trong Hội nghị để đưa ra các đề xuất, đề ra được chương trình hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các Tổ bộ môn, các Tổ chức năng trong việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Ban Biên tập: Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ

Hiệu đính: Ths.T.Q.Việt - Trưởng phòng ĐT

Ảnh - Tin bài: Vũ Mai My (TT-TV)

Các bài liên quan