HSK

Ngày 30-11-2016

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK đợt 7 ngày 4/12/2016

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK. Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan