Hợp tác Quốc tế

Ngày 24-11-2016

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giới thiệu các chương trình liên kết đào tạo giữa Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và các đối tác tại Đài Loan, Trung Quốc

Thông báo số: 235/TB-QLKH&HTQT ngày 24/11/2016

Các bài liên quan