Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể và cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016

Quyết định số 3726/QĐ-ĐHTN ngày 29/8/2016 Chi tiết danh sách khen thưởng xem file đính kèm.

Các bài liên quan