Giới thiệu

Ngày 25-04-2016

Giới thiệu bộ môn tiếng Anh

Giới thiệu bộ môn tiếng Anh

  • Vị trí: Bộ môn Tiếng Anh được thành lập vào năm 2007, có vai trò là một trong các bộ phận chuyên môn, trực tiếp tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động học tập, giảng dạy, hợp tác và nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN.

-  Chức năng, nhiệm vụ:

  • Chức năng:

- Triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác liên quan đến các lĩnh vực như giảng dạy, văn hóa và biên phiên dịch tiếng Anh theo quy định của Khoa Ngoại ngữ

  • Nhiệm vụ:

- Đào tạo chính quy hệ Đại học, và cao đẳng các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, và chuyên ngành song ngữ Anh-Nga, Anh-Trung, Anh-Pháp và Anh-Hàn;

- Đạo tạo chính quy hệ Đại học văn bằng 2 và Đại học liên thông cho các đối tượng có nhu cầu;

- Đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các chuyên ngành khác trong khoa (tiếng Trung, Nga, Pháp);

- Biên soạn chương trình đào tạo và phát triển chương trình các môn học và đánh giá chất lượng học tập của sinh viên;

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ;

- Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, hội thảo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của giảng viên;

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Bộ môn nói riêng và Khoa nói chung với các đối tác trong và ngoài nước;

- Triển khai bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh PTTH theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

  • Đội ngũ: Danh sách giảng viên Bộ môn Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN:

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

 TS. Nguyễn Thị Minh Loan

Trưởng Bộ môn

 

  loannguyen.sfl@tnu.edu.vn

2

Th.s Trần Thị Thu Trang

P. Trưởng Bộ môn

  tranthutrang.sfl@tnu.edu.vn

3

Th.s Nguyễn Thị Hồng Hà

P. Trưởng Bộ môn

  hongha.sfl@tnu.edu.vn

4

NCS Nguyễn Thùy Linh

 

nguyenthuylinh.sfl@tnu.edu.vn

5

Th.s Nguyễn Thị Thiết

 

nguyenthiet.sfl@tnu.edu.vn

6

Th.s Lã Thị Thúy Dung

Chủ tịch Công đoàn Bộ môn  

Trợ lý CTHS-SV

lathuydung.sfl@tnu.edu.vn

7

Th.s Ðỗ Thị Trang Nhung

 

  dotrangnhung.sfl@tnu.edu.vn

8

TS. Nguyễn Thị Diệu Hà

 

  dieuha.sfl@tnu.edu.vn

9

Th.s Lê Thị Hằng

 

lehang.sfl@tnu.edu.vn

10

Th.s Phùng Vãn Huy

 

phunghuy.edu.sfl@tnu.edu.vn

   phunghuy.edu@gmail.com

11

Th.s Nguyễn Vãn Tân

 

nguyentan.sfl@tnu.edu.vn

12

CN. Trần Thị Phương

Trợ lý đào tạo

tranphuong.sfl@tnu.edu.vn

13

CN. Dýõng Huyền Thắm

 

duonghuyentham.sfl@tnu.edu.vn

14

Th.s Trịnh Huyền Nhung

 

trinhhuyennhung.sfl@tnu.edu.vn

15

Th.s Trần Thị Hạnh

 

  tranhanh.sfl@tnu.edu.vn

16

Th.s Vũ Thị Thanh Huệ

 

vuthanhhue.sfl@tnu.edu.vn

17

Th.s Lý Thị Hoàng Mến

 

lyhoangmen.sfl@tnu.edu.vn

18

Th.s Nguyễn Dương Hà

Bí thư Chi đoàn Bộ môn

 

duongha.sfl@tnu.edu.vn

19

NCS. Ðỗ Thị Phương Thanh

 

dophuongthanh.sfl@tnu.edu.vn

  dtpthanh@gmail.com

20

Th.s Ðỗ Thị Sơn

 

doson.sfl@tnu.edu.vn

21

Th.s Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

nguyenbichngoc.sfl@tnu.edu.vn

22

Th.s Nguyễn Ðức Hoàng

 

nguyenduchoang@tnu.edu.vn

23

Th.s Lê Vũ Quỳnh Nga

 

levuquynhnga.sfl@tnu.edu.vn

24

Th.s Vũ Thị Quyên

Trợ lý đào tạo

vuquyen.sfl@tnu.edu.vn

25

Lê Thị Khánh Linh

 

lekhanhlinh.sfl@tnu.edu.vn

26

Vũ Thị Luyên

 

vuluyen.sfl@tnu.edu.vn

27

Phạm Viết Ngọc

Phó Bí thư Chi đoàn Bộ môn

 phamvietngoc.sfl@tnu.edu.vn

28

Lê Thị Thu Trang

Trưởng ban thi đua Bộ môn

lethutrang10.sfl@tnu.edu.vn

29

Phạm Hùng Thuyên

 

phamhungthuyen.sfl@tnu.edu.vn

30

Lê Thị Nhung

Trợ lý NCKH

lenhung.sfl@tnu.edu.vn

31

NCS. Ðặng Quỳnh Trâm

 

dangquynhtram.sfl@tnu.edu.vn

tramdangtue@yahoo.com

32

Trần Thị Ngân

 

tranngan.sfl@tnu.edu.vn

33

Trần Thị Hải Yến

 

tranhaiyen.sfl@tnu.edu.vn

34

Phí Thị Mùi

 

  phimui.sfl@tnu.edu.vn

35

Diêm Thị Thu Thủy

 

diemthuthuy.sfl@tnu.edu.vn

36

Bùi Ngọc Anh

 

buingocanh.sfl@tnu.edu.vn

37

Hoàng Thị Huyền Trang

 

  hoangtrang.sfl@tnu.edu.v

 

  • Cơ cấu tổ chức:

Một số hình ảnh đẹp của Bộ môn:

 

Giới thiệu Câu lạc bộ CEC

     CEC, viết tắt của Community English Club – Câu lạc bộ Tiếng Anh Cộng đồng, là một tổ chức dành cho sinh viên thực hành ngôn ngữ Anh, do sinh viên tự xây dựng và quản lý, dưới sự dẫn dắt của Bộ môn Tiếng Anh. Mục tiêu của câu lạc bộ là giúp các thành viên của mình có được năng lực sử dụng ngoại ngữ thành thạo, các kĩ năng mềm cần thiết trong thời đại mới và phát triển khả năng lãnh đạo cho các bạn trẻ. Khẩu hiệu của câu lạc bộ là: “Chia sẻ kiến thức, kết nối cộng đồng”. Câu lạc bộ là không gian lý tưởng cho sinh viên thực hành sử dụng ngôn ngữ Anh sau giờ học, là nơi giao lưu, trao đổi kiến thức, kĩ năng cho sinh viên trong Khoa cũng như với các câu lạc bộ khác. CEC cũng góp phần tích cực trong các hoạt động ngoại khóa và cuộc thi giao lưu, các phong trào tình nguyện được tổ chức ở Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên.

     Một số hoạt động có sự tham gia của các thành viên CEC là các chương trình như V-Skype, Brave Girls (Nữ sinh thời kì hội nhập), Bookworm’s Corner, Free Store ( Tủ sách Bộ môn Tiếng Anh). Với sự lớn mạnh và phát triển không ngừng, Câu lạc bộ đã và đang dành được sự quan tâm rộng rãi của cán bộ, giảng viên bộ môn tiếng Anh nói riêng và Khoa Ngoại ngữ nói chung, sinh viên trong trường cũng như sinh viên của các đơn vị khác trong Đại học Thái Nguyên. 

Các bài liên quan