Giới thiệu

Ngày 19-04-2016

Giới thiệu Bộ môn Tiếng Pháp

Giới thiệu Bộ môn Tiếng Pháp


     Bộ môn tiếng Pháp là một trong 5 bộ môn đào tạo các chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga và tiếng Pháp thuộc Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên, tiền thân là bộ môn tiếng Pháp thuộc Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. Từ ngày 31/12/2007, Khoa Ngoại ngữ được tách ra từ trường Đại học sư phạm Thái Nguyên và trở thành Khoa ngoại ngữ trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Kể từ đó, bộ môn tiếng Pháp được tổ chức và hoạt động như một tổ chuyên môn.

1. Chc năng, nhim  v:

-  Chức năng:  Bộ môn trực thuộc Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

-  Nhiệm vụ:  

+ Đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp du lịch bậc đại học và các học phần ngoại ngữ 2 cho các chuyên ngành ngôn ngữ khác;

+ Quản lí sinh viên thuộc chuyên ngành ngôn ngữ Pháp thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, trợ lí đào tạo và trợ lí học sinh sinh viên của Tổ bộ môn;

+ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng nghiên cứu khoa học cho giảng viên  tiếng  Pháp;

+ Tham mưu Ban giám hiệu và các phòng chức năng về các kế hoạch phát triển chương trình và đào tạo, tài liệu, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành tiếng Pháp;

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các chương trình hội thảo khoa học và phát triển chuyên môn cho giảng viên và sinh viên.

2. Cơ cu tổ chức

    Tính đến tháng 1 năm 2020, tổng số  giảng viên của Bộ môn bao gồm 03 giảng viên cơ hữu, 02  giảng viên kiêm nhiệm và 01 giảng viên Pháp. Trong đó 05 giảng viên là thạc sĩ và 01 giảng viên là nghiên cứu sinh.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHC V

HC V

EMAIL

1

Đặng Thị Kiều

Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

dangkieu.sfl@tnu.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

nguyenhafr.sfl@tnu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thúy

Giảng viên

Nghiên cứu sinh

nguyenthuyfr.sfl@tnu.edu.vn

4

Hoàng Thu Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

hoangthunga.sfl@tnu.edu.vn

5

Phạm Trường Sinh

Giảng viên

Thạc sĩ

phamtruongsinh.sfl@tnu.edu.vn

6

Axelle Huré

Giảng viên

Thạc

axelle.hure@hotmail.com

 Các nhóm chuyên môn:

- Thực hành tiếng Pháp

- Lí thuyết tiếng Pháp

- Tiếng Pháp chuyên ngành

 3. Chương trình đào to:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Pháp du lịch

Thời gian: 4 năm

Đối tượng: Học sinh đỗ tốt nghiệp THPT QG

Nội dung chương trình: Bao gồm các học phần thực hành giao tiếp tiếng Pháp và các học phần thuộc chuyên ngành du lịch.

Chương trình đào to cnhân song ngPháp – Anh

Thời gian: 5 năm

Đối tượng: Học sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia

Nội dung chương trình: Sinh viên theo học các học phần về kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, lý thuyết ngôn ngữ, biên – phiên dich tiếng Pháp và tiếng Anh

Chương trình ging dy tiếng Pháp – ngoi ng2

Thời gian: 1 năm

Đối tượng: Sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, và tiếng Nga

Nội dung chương trình: Sinh viên theo học các học phần Khẩu ngữ Tiếng Pháp sơ cấp 1, Bút ngữ tiếng Pháp sơ cấp 1.

 Liên h: Bộ môn tiếng Pháp – Trường Ngoi ng- Đi hc Thái Nguyên

Thư đin t: tiengphap.sfl@tnu.edu.vn

 Câu lc btiếng Pháp:

     Được thành lập từ tháng 3 năm 2013, CLB tiếng Pháp – Trường Ngoại ngữ - ĐHTN là một sân chơi lý thú và bổ ích cho sinh viên của Trường. Qua các buổi sinh hoạt, các thành viên của câu lạc bộ được bồi dưỡng kiến thức tiếng Pháp, rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và đặc biệt là được tìm hiểu nền văn hóa Pháp từ chính các giảng viên - chuyên gia người Pháp đang làm việc tại Trường Ngoại ngữ. Câu lạc bộ hoạt động 1 buổi / tuần, cố định lịch theo từng học kì. Ngoài ra hàng năm những sinh viên khá giỏi tiếng Pháp sẽ được lựa chọn và cử đi tham dự các trại hè quốc tế do Đại sứ quán Pháp và cơ quan Đại học Pháp ngữ AUF tại Việt Nam tổ chức.

Các bài liên quan