Thông báo Sinh viên

Ngày 08-08-2022

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên các lớp Đại học VB2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Đại học liên thông của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên các lớp Đại học VB2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Đại học liên thông của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.

1. Thông báo số: 1231/TB-ĐHTN về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 16A, 17; ngành ngôn ngữ Trung Quốc khóa 4,5; Đại học liên thông ngành sư phạm Anh khóa 3, 4 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Xem tại đây

2. Thông báo số: 1232/TB-ĐHTN về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ CQ khóa 3,4 tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai. Xem tại đây

3. Thông báo số: 1233/TB-ĐHTN về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 2, 3, 4 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh. Xem tại đây

4. Thông báo số:1234/TB-ĐHTN về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 3, ĐHLT ngành sư phạm tiếng anh hệ VLVH khóa 1 tại Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu. Xem tại đây

5. Thông báo số: 1235/TB-ĐHTN về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH K1, lớp ĐH liên thông Sư phạm Anh hệ VLVH K1 tại Trường CĐ Sư phạm Thái Bình. Xem tại đây

6. Thông báo số: 1236/TB-ĐHTN về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hệ VLVH khóa 1 tại Trường Đại học Hùng Vương. Xem tại đây

7. Thông báo số: 1298/TB-ĐHTN về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 16A,17; ngành ngôn ngữ Trung Quốc khóa 4 tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN. Xem tại đây

Các bài liên quan