Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-08-2022

Kiểm tra đường truyền livestream cấp Trường và cấp Khoa phục vụ đánh giá chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh theo chuẩn AUN - QA

Nhằm mục đích đảm bảo triển khai thuận lợi, hiệu quả công tác livestream cấp Trường và cấp Khoa phục vụ cho đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) sư phạm Tiếng Anh dựa trên chuẩn năng lực theo chuẩn mạng lưới các Trường Đại học khối ASEAN (AUN). Ngày 4/8/2022, Trường Ngoại ngữ đã tiến hành livestream kiểm tra đường truyền qua ứng dụng Zoom nhằm chuẩn bị cho việc đánh giá chính thức được diễn ra vào tháng 9.

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ CTĐT.

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học nói chung và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các trường đại học có cơ hội xem xét, rà soát lại toàn bộ quá trình đào tạo của mình một cách có hệ thống. Từ đó, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Với đợt đánh giá trực tuyến CTĐT lần đầu tiên của AUN-QA tại Trường Ngoại ngữ, đây là cơ hội để cán bộ, giảng viên được học tập từ các chuyên gia đánh giá có kinh nghiệm chuyên sâu về việc phát triển CTĐT và thiết kế chương trình dạy học. Từ những phản hồi của các chuyên gia, giúp các đơn vị được đánh giá CTĐT lần này tiếp tục nâng cao và cải thiện chất lượng CTĐT.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra đường truyền:


 

 

Ảnh - Tin bài: Linh Chi

Các bài liên quan