Tin tức & Sự kiện

Ngày 05-08-2022

Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiểu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan