Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 04-08-2022

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1247/QĐ-ĐHTN, ngày 03/8/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan