Tin tức & Sự kiện

Ngày 02-08-2022

Quyết định về việc xác nhận ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành ngôn ngữ trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN (đối với phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT)

Quyết định số: 1236/QĐ-ĐHTN, ngày 02/8/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-ĐHTN ngày 02/8/2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) về việc xác nhận ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành ngôn ngữ trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN (đối với phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT).

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các ngành ngôn ngữ của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN: tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi là 16 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, không nhân hệ số).

Các bài liên quan