Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 25-06-2022

Thông báo về việc ghi tên ngành/chuyên ngành đào tạo trên văn bằng và phụ lục văn bằng

Thông báo số: 1603/ĐHTN-ĐT, ngày 16/9/2021. Chi tiết xem file đính kèm bài viểt này.

Các bài liên quan