Thông báo Sinh viên

Ngày 10-06-2022

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 (Đợt 3) các lớp Đại học văn bằng 2, Đại học Liên thông của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 (Đợt 3) các lớp Đại học văn bằng 2, Đại học Liên thông của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.

Các bài liên quan