Khoa học Công nghệ

Ngày 06-05-2022

Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế Hàn Quốc học toàn quốc tại Việt Nam 2022

Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế Hàn Quốc học toàn quốc tại Việt Nam 2022.

Nhằm tạo môi trường giao lưu giữa các trường đại học/cao đẳng đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn và Hàn Quốc học, gắn kết chặt chẽ mạng lưới giữa các giáo sư, chuyên gia, giảng viên giảng dạy và nghiên cứu về Hàn Quốc tại Việt Nam, Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM) phối hợp cùng Hội Nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam (KRAV), tổ chức “Hội nghị quốc tế Hàn Quốc học toàn quốc tại Việt Nam 2022: Đào tạo, nghiên cứu Hàn Quốc học và mối quan hệ Việt – Hàn tại các cơ quan đào tạo, nghiên cứu ở Việt Nam”. Kính mong những nhà nghiên cứu trong nước cũng như ngoài nước có quan tâm đến Hội nghị đăng ký tham gia viết bài qua đường link: đăng ký tham gia Hội nghị trước ngày 16/5/2022.


Các bài liên quan