Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả thi THPT đợt năm 2021

Ngày 15-09-2021

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả thi THPT đợt năm 2021

Thông báo số 1595/TB-ĐHTN ngày 15/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh Trường Ngoại ngữ

Các bài liên quan