Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy (điểm sàn) năm 2021 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Ngày 28-08-2021

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy (điểm sàn) năm 2021 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 1475/TB-ĐHTN ngày 26/8/2021

Các bài liên quan