Thi đua - Khen thưởng

Ngày 28-08-2021

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối Co quan Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1382/QĐ-ĐHTN ngày 09/8/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan