Tin tức & Sự kiện

Ngày 04-08-2021

Lời kêu gọi cả nước phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Các bài liên quan