Thông báo

Ngày 02-08-2021

Kế hoạch tổ chức thi, đánh giá học phần Học kỳ II - đợt 3 và Học kỳ hè năm học 2020-2021 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Số: 1296/KH-ĐHTN, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

* Danh sách các phòng thi chi tiết xem tại link dưới đây:

 

Các bài liên quan