Thông báo Sinh viên

Ngày 16-07-2021

Thông báo về điều kiện dự thi, trách nhiệm của sinh viên dự thi

Lưu ý: + Sinh viên khi tham gia dự thi trực tuyến cần tải ứng dụng Zoom về điện thoại di động và đặt tên đăng nhập Zoom theo Họ và tên trong danh sách thi (tại 1 buổi thi chỉ được đăng nhập tài khoản Zoom trên một thiết bị). + Những sinh viên không đủ các điều kiện kỹ thuật để tham gia thi trực tuyến cần làm đơn xin hoãn thi gửi Tổ TT-KT&ĐBCLGD theo địa chỉ email khaothi.sfl@tnu.edu.vn, sau khi tiếp nhận đơn Tổ TT-KT&ĐBCLGD sẽ xem xét bố trí để sinh viên tham gia đợt thi phù hợp.

Các bài liên quan