Thông báo tuyển sinh

Ngày 06-07-2021

Thông báo tuyển sinh đại học xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ) đợt 1 năm 2021 tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 1159/TB-ĐHTN, ngày 06 tháng 7 năm 2021 (Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ tại tệp đính kèm)

Các bài liên quan