Y Tế học đường

Ngày 05-03-2021

Thông báo công văn về việc rà soát phân loại đối tượng, tổ chức cách ly y tế, giám sát sức khỏe

Công văn số: 58/TNN ngày 5/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan