Thông báo công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Công văn số: 259/ĐHTN-VP ngày 26/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan