Đào tạo

Ngày 25-02-2021

Thông báo công văn về việc lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số: 239/ĐHTN ngày 24/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan