Thông báo Sinh viên

Ngày 11-01-2021

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH khóa 3, lớp ĐHLT ngành Sư phạm tiếng Anh hệ VLVH khóa 1 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Thông báo số: 2556/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020.

Các bài liên quan