Thông báo Sinh viên

Ngày 11-01-2021

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh 16 A tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

Thông báo số: 2553/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020.

Các bài liên quan