Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I (đợt 1) năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2268/QĐ-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết quyết định kèm danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan