Quyết định về việc Trợ cấp xã hội năm học 2020 - 2021 (đợt 1) cho sinh viên Trường Ngoại ngữ

Quyết định số: 2265/QĐ-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan