Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I (đợt 1) năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2255/QĐ-ĐHTN ngày 2/11/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan