Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 29-10-2020

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1836/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan