Đào tạo

Ngày 29-10-2020

Thông báo Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K43 ngành Ngôn ngữ Anh

Thông báo số: 2058/TB-ĐHTN ngày 28/10/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo thông báo xem 2 file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan