Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 28-10-2020

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đợt 3 năm 2020

Quyết định số:1774/QĐ-ĐHTN ngày 8/9/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan