Kế hoạch đào tạo

Ngày 15-10-2020

Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo đối với sinh viên năm thứ nhất K43 đã trúng tuyển học bạ nhập học đợt 1 ngày 13,14 tháng 9 năm 2020

Thông báo số: 336/TB-TNN, ngày 14 tháng 10 năm 2020 Xem chi tiết tại tệp đính kèm

Các bài liên quan