Thông báo tuyển sinh

Ngày 14-09-2020

Thông báo tuyển sinh trình dộ đại học xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT(học bạ) đợt 2 năm 2020 vào đại học hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Số: 1696/TB-ĐHTN-ĐT, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Các bài liên quan