Thông báo kế hoạch Tổ chức "Tổng kết công tác học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020" của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch số: 302/KH-TNN ngày 11/9/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan