Sau Đại học

Ngày 08-09-2020

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 3A (niên khóa 2018 - 2020) và Khóa 1 (niên khóa 2016 - 2018) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 1506/TB-TNN ngày 18/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan