Y Tế học đường

Ngày 05-08-2020

Thông báo số 272/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số: 272/TB-VPCP ngày 3/8/2020. Xem thêm thông tin tại file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan