Y Tế học đường

Ngày 03-08-2020

Công văn số 172/CV-BCĐ của UBND tỉnh TN về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống và kiểm soát lây nhiễm Covid-19

Công văn số: 172/CV-BCĐ ngày 30/7/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan