Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 03-08-2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1441/QĐ-ĐHTN ngày 27/7/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan