Y Tế học đường

Ngày 30-07-2020

Thông báo số 1321/TB-ĐHTN về việc kết luận của Giám đốc ĐHTN, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ĐHTN tại hội nghị ngày 28/7/2020

Thông báo số: 1321/TB-ĐHTN ngày 29/7/2020. Xem thêm tại file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan