Y Tế học đường

Ngày 30-07-2020

Công văn số 2805/UBND-KGVX của UBND tỉnh TN về việc tăng cường đảm bảo PCD Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh VN làm việc

Công văn số: 2805/UBND-KGVX ngày 27/7/2020. Xem thêm tại file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan