Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 10-07-2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học đợt 2 năm 2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1332/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan